A list of latest
news and events


مارس 7, 2017

چرا اقامت در آلمان را انتخاب کنیم؟

اقامت در آلمان ، اقامت در اروپا دستکم از نگاه ۲۰ هزار نفر که مورد پرسش قرار گرفته‌اند ، آلمان از نظر محبوبیت، در صدر ۴۹ […]
مارس 7, 2017

شرایط اقامت در آلمان

اقامت آلمان ، اقامت اروپا  اقامت دائم آلمان از طریق ثبت شرکت مهاجرت به کشور آلمان با توجه به قوانین مهاجرت کشور آلمان ، دریافت اقامت […]
فوریه 19, 2017
چند شغل پردرآمد در آلمان

چند شغل پردرآمد در آلمان

چند شغل پردرآمد در آلمان پزشکی در آلمان ومشاغل مرتبط   پزشکان: چند شغل پردرآمد در آلمان پزشکی در آلمان ومشاغل مرتبط 80 درصد مسئولین بیمارستان […]
ژانویه 3, 2017
تدریس خصوصی زبان انگلیسی جهت تحصیل در خارخ کشور

کالج زبان انگلیسی در آمریکا

کالج زبان انگلیسی در آمریکا اعزام دانشجو برای اعزام دانشجو گروه رهام با داشتن نمایندگی از چندین کالج زبان در کشور آمریکا میتواند برای متقاضیانی که زبان انگلیسی را در حد متوسط آشنا هستند در […]