A list of latest
news and events


ژانویه 1, 2017

اخذ اقامت آلمان

اقامت آلمان ، تحصیل در آلمان ، اقامت اروپا شرایط درخواست اقامت : متقاضی میبایست با ارائه مدرک معتبر ( نامه رسمی بانک از هر کشور […]
ژانویه 1, 2017

اقامت دائم در آلمان

اقامت دائم آلمان مهاجرت به کشور آلمان با توجه به قوانین مهاجرت کشور آلمان ، دریافت اقامت فرد متقاضی ( مجرد و یا متاهل همراه با […]
ژانویه 1, 2017

بلو کارت آلمان

بلو کارت آلمان این کارت شرایط اقامت و کار را برای متخصصین خارجی را در کشور آلمان فراهم می کند. کارت آبی یک ویزای کاری قابل […]
ژانویه 1, 2017
از چه طریقی برای مهاجرت اقدام کنیم؟

از چه طریقی برای مهاجرت اقدام کنیم؟

از چه طریقی برای مهاجرت اقدام کنیم؟ افراد بسیاری وجود دارند که آرزوی زندگی و کاردر یک کشور اروپایی را در سر می پرورانند و در […]