A list of latest
news and events


فوریه 19, 2017
چند شغل پردرآمد در آلمان

چند شغل پردرآمد در آلمان

چند شغل پردرآمد در آلمان پزشکی در آلمان ومشاغل مرتبط   پزشکان: چند شغل پردرآمد در آلمان پزشکی در آلمان ومشاغل مرتبط 80 درصد مسئولین بیمارستان […]
ژانویه 1, 2017
پیشنهاد همکاری

پیشنهاد همکاری

پیشنهاد همکاری پیشنهاد همکاری موسسات و یا شرکت های فعال در زمینه های مرتبط با فعالیت موسسه رهام اعم از موسسات اعزام دانشجو فعال در زمینه […]
ژانویه 1, 2017
اقامت در اروپا از طریق ثبت شرکت

اقامت در اروپا از طریق ثبت شرکت

اقامت در اروپا از طریق ثبت شرکت گروه مشاورین و کارشناسان موسسه رهام با همکاری کارشناسان خبره و وکلای مجرب در سطح اتحادیه اروپا و با داشتن سالها […]
ژانویه 1, 2017
اخذ ویزای تحصیلی

اخذ ویزای تحصیلی

اخذ ویزای تحصیلی همانطور که میدانید شرایط متفاوتی برای هر شخص بوجود میاید که داشتن آرامش و اطمینان خاطر در مصاحبه ویزا امری ضروری است. و […]