A list of latest
news and events


مارس 7, 2017

شرایط اقامت در آلمان

اقامت آلمان ، اقامت اروپا  اقامت دائم آلمان از طریق ثبت شرکت مهاجرت به کشور آلمان با توجه به قوانین مهاجرت کشور آلمان ، دریافت اقامت […]
فوریه 19, 2017
چند شغل پردرآمد در آلمان

چند شغل پردرآمد در آلمان

چند شغل پردرآمد در آلمان پزشکی در آلمان ومشاغل مرتبط   پزشکان: چند شغل پردرآمد در آلمان پزشکی در آلمان ومشاغل مرتبط 80 درصد مسئولین بیمارستان […]
ژانویه 1, 2017

پیشنهاد همکاری

پیشنهاد همکاری پیشنهاد همکاری موسسات و یا شرکت های فعال در زمینه های مرتبط با فعالیت موسسه رهام اعم از موسسات اعزام دانشجو فعال در زمینه […]
ژانویه 1, 2017
اقامت در اروپا از طریق ثبت شرکت

اقامت در اروپا از طریق ثبت شرکت

اقامت در اروپا از طریق ثبت شرکت گروه مشاورین و کارشناسان موسسه رهام با همکاری کارشناسان خبره و وکلای مجرب در سطح اتحادیه اروپا و با داشتن سالها […]