A list of latest
news and events


ژانویه 3, 2017
اقامت اروپا ، تحصیل در اروپا ، اقامت در اروپا

کالج زبان آلمانی در اتریش

اقامت اروپا ، تحصیل در اروپا ، اقامت در اروپا اکثر دانشگاه های اتریش در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته ها را به صورت زبان آلمانی  برگزار می کند. […]
ژانویه 1, 2017
پیشنهاد همکاری

پیشنهاد همکاری

پیشنهاد همکاری پیشنهاد همکاری موسسات و یا شرکت های فعال در زمینه های مرتبط با فعالیت موسسه رهام اعم از موسسات اعزام دانشجو فعال در زمینه […]
ژانویه 1, 2017
تدریس خصوصی زبان انگلیسی جهت تحصیل در خارخ کشور

تدریس خصوصی زبان انگلیسی جهت تحصیل در خارخ کشور

تدریس خصوصی زبان انگلیسی جهت تحصیل در خارخ کشور کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی زبان کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی زبان در موسسه رهام […]
ژانویه 1, 2017

تدریس خصوصی زبان آلمانی جهت تحصیل در خارج از کشور

تدریس خصوصی زبان آلمانی جهت تحصیل در خارج از کشور تلاش امروز، فردای روشن تدریس خصوصی زبان آلمانی جهت تحصیل در خارج از کشور در دنیای […]