A list of latest
news and events


ژوئن 24, 2017

تحصیل در اتریش

تحصیل در اتریش ایا با نظام اموزشی در کشور اتریش اشنایی دارید ؟ ایا دانشگاه های اتریشی مورد تایید وزارت علوم ایران برای تحصیل دراتریش را […]
ژوئن 24, 2017

اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در اتریش

اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در اتریش ایا اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در اتریش امکان پذیر است ؟ اخذ تابعیت در کشور اتریش […]
ژوئن 24, 2017

مهاجرت به اتریش

مهاجرت به اتریش ایا قصد مهاجرت به اتریش را دارید ؟ شرایط مهاجرت به اتریش را می دانید ؟ از چه طریقی می توان به اقامت […]
ژوئن 24, 2017
تحصیل در اتریش، اقامت اتریش

مدارک لازم برای ویزای کار اتریش

تحصیل در اتریش، اقامت اتریش آیا با ویزای کار کشور اتریش اشنایی دارید‌ ؟ مدارک لازم برای ویزای کار اتریش چیست ؟ آیا مدارک لازم برای […]