A list of latest
news and events


ژوئن 25, 2017

اخذ اقامت از طریق ازدواج در اتریش

اخذ اقامت از طریق ازدواج در اتریش ایا با کشور اتریش اشنایی دارید ؟ ایا  راه های اخذ اقامت از طریق ازدواج در اتریش را می شناسید ؟ اخذ […]
ژوئن 25, 2017

تحصیل مهندسی در اتریش

تحصیل مهندسی در اتریش ایا با تحصیل در کشور اتریش اشنایی دارید ؟ ایا تحصیل مهندسی در اتریش از مقاطع دبیرستان امکان پذیر است ؟ شرایط و […]
ژوئن 24, 2017
چند شغل پردرآمد در آلمان

اقامت از طریق ثبت شرکت در اتریش

اقامت از طریق ثبت شرکت در اتریش ایا اقامت از طریق ثبت شرکت در اتریش امکان پذیر است ؟ ایا با انواع ثبت شرکت در کشور […]
ژوئن 24, 2017

پناهندگی در اتریش

پناهندگی در اتریش ایا با پناهندگی در اتریش اشنایی دارید ؟ ایا می دانید پناهنده کیست و چه حقوقی دارد ؟ ایا با دادن درخواست پناهندگی […]