فرانسه

فرانسه

فرانسه

فرانسه تحصيلات عالی در فرانسه در دانشگاه ها، مدارس عالی مهندسی و مؤسسه های هنرهای زيبا امکان

پذير است. کسانی می توانند به دانشگاه ها و مؤسسات فوق راه يابند که ديپلم دبيرستان را گرفته باشند .

برای ورود به مراکز آموزش عالی ديگری مانند مدارس عالی دولتی Ecole National مدارس عالی خصوصی و نيز

مؤسسه هايی که برای تربيت نيروهای متخصص تأسيس شده اند، از داوطلبان امتحان تخصصی می گيرند. در

فرانسه برای خارجيان شرط ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قبولی در امتحان ورودی سراسری زبان

فرانسه است.

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

لیسانس، مستر، دکترا یا LMD

پس از برگزاری کنفرانس اروپا در سال 1998، ابتدا ۴ دولت اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا، پروژه ایجاد فضایی اروپایی درزمینه آموزش عالی و پژوهش را آغاز کردند سپس تعداد آنها به   ۳۶ دولت «اروپای بزرگ» افزایش یافت. با حفظ نظام دانشگاهی خاص هر کشور، روند پی گرفته تطبیق تدریجی این نظامها را تسهیل می نماید. این فضای جدید دانشگاهی اروپایی جابجایی دانشجویان، استادان و پژوهشگران را در اروپا و خارج از آن سهولت می بخشد (به همین خاطر است که برخی از دوره های دانشگاهی مشترک با دیگر دانشگاههای اروپا (مثلا کشور آلمان) برگزار میشوند و به این معنا هستند که مقداری از دوره اصلی را در کشور فرانسه و مقداری دیگر را در کشور دیگر میگذرانید) و قابلیت جذب دانشجو را نیز در دانشگاههای اروپایی در سطح جهانی می افزاید.

اصلاحات انجام شده بر اساس شکل گیری سه سطح اصلی است :

لیسانس (۳ سال تحصیل پس از دیپلم متوسطه)، مستر (۵ سال تحصیل پس از دیپلم متوسطه)، دکترا( ۸ سال تحصیل پس از دیپلم متوسطه). هم اکنون، دو سوم دانشگاههای فرانسوی فرمول LMD را به کار گرفته اند.

اين نظام مبتنی بر سيستم آموزشی واحدی موسوم به ECTS (European Credit Transfer System) بوده و در آن دوره های تحصيلی شامل دو سطح قبل از ليسانس و بعد از ليسانس می باشند که اولی شامل سيکل اول و دومی خود در دو سطح سيکل دوم و سوم تعريف میشود.

تحصیل در مقطع کارشناسی درفرانسه

مشخصاتتوضیحات
طول دوره تحصیلی در فرانسه3 سال
هزینه تحصیل در فرانسهرایگان
امکان اخذ بورس در فرانسهخیر
امکان کار دانشجویی در فرانسهبله - 20 ساعت در هفته
امکان استفاده از خوابگاه دانشگاهبله
امکان اقامت بعد از تحصیل در فرانسهبله
هزینه زندگی دانشجویی در فرانسهماهانه بین 600 الی 800 یورو
زمان شروع تحصیل در فرانسهسپتامبر هر سال
مقطع تحصیلی لازم جهت اقدام به تحصیل در فرانسهپیش دانشگاهی
مدرک زبان لازم جهت تحصیل در فرانسهبا موسسه مشاوره شود

تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد درفرانسه

مشخصاتتوضیحات
طول دوره تحصیلی در فرانسه2 سال
هزینه تحصیل در فرانسهرایگان
امکان اخذ بورس در فرانسهبله
امکان کار دانشجویی در فرانسهبله-20 ساعت در هفته
امکان استفاده از خوابگاه دانشگاهبله
امکان اقامت بعد از تحصیل در فرانسهبله
هزینه زندگی دانشجویی در فرانسهماهانه بین 600 الی 800 یورو
زمان شروع تحصیل در فرانسهسپتامبرو ژانویه هر سال
مقطع تحصیلی لازم جهت اقدام به تحصیل در فرانسهمتقاضی باید دانشجوی سال آخر کارشناسی و یا دارای مدرک کارشناسی باشد
مدرک زبان لازم جهت تحصیل در فرانسهبا موسسه مشاوره شود

تحصیل در مقطع دکترا درفرانسه

مشخصاتتوضیحات
طول دوره تحصیلی در فرانسه3 سال
هزینه تحصیل در فرانسهرایگان
امکان اخذ بورس در فرانسهبله
امکان کار دانشجویی در فرانسهبله - 20 ساعت در هفته
امکان استفاده از خوابگاه داننشگاهبله
امکان اقامت بعد از تحصیل در فرانسهبله
هزینه زندگی دانشجویی در فرانسهماهانه بین 600 الی 800 یورو
زمان شروع تحصیل در فرانسهسپتامبر و ژانویه هر سال
مقطع تحصیلی لازم جهت اقدام به تحصیل در فرانسهتقاضی باید دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد و یا دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد
مدرک زبان لازم جهت تحصیل در فرانسهبا موسسه مشاوره شود