تحصیل در اتریش

تحصیل در اتریش

 مقطع کارشناسی در اتریش

طول دوره
3 سال
زبان و هزینه تحصیل در اتریشآلمانی- سالیانه 700 تا 1500 یورو
نوع دانشگاهرتبه ممتاز وزارت علوم –تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانی
زمان شروع تحصیل در اتریششهریور/ بهمن
بیمه در طول تحصیل دراتریشهر شش ماه 300 یورو
هزینه زندگی (خوراک ،پوشاک،حمل و نقل)از 400 یورو تا 800 یورو در ماه
امکان خوابگاهبله
امکان بورسیهخیر
امکان کار قانونی دانشجوییبله
محل هایی که دانشجو می تواند کار کندکارهای قانونی(شرکت در پروژه های مرتبط با رشته تحصیلی-شرکتهای خصوصی و...)
امکان اقامت پس از تحصیل در اتریشبله
دانشگاه هایی که درخواست به آنها ارائه می شود
متناسب با رشته متقاضی متفاوت است
حداقل معدل12
مدرک تحصیلی مورد نیاز
دیپلم پیش دانشگاهی و ریز نمرات +قبولی کنکور
مدرک زبان مورد نیازبسته به نوع دانشگاه متفاوت است ولی برای ویزا ضروری نیست.
محل هایی که میتوان در آزمون بین المللی شرکت کرد---
نیاز به ISIندارد
هزینه موسسه برای اخذ پذیرشبا توجه به تخیف های موسسه و با توجه به شرایط متقاضی متفاوت می باشد. حداقل ۱۲۰۰ یورو
نحوه دریافت حق ازحمه موسسهبا تضمین اخذ پذیرش (رجوع شود به قرارداد)
هزینه های متفرقه متقاضیهزینه ترجمه و تایید مدارک و هزینه درخواست به دانشگاه (application fee) بعهده متقاضی می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرشپس از عقد قرارداد با موسسه از طریق ایمیل برای متقاضی ارسال می شود.
فرم قرارداد---
تلفن تماس با موسسه02188376621
توضیحات خاصندارد

  مقطع کارشناسی ارشد در اتریش

طول دوره1 یا 2 سال
زبان و هزینه تحصیل در اتریشآلمانی- سالیانه 700 تا 1500 یورو
نوع دانشگاه
رتبه ممتاز وزارت علوم –تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانی
زمان شروع تحصیل در اتریششهریور/ بهمن
بیمه در طول تحصیل دراتریشهر شش ماه 300 یورو
هزینه زندگی (خوراک ،پوشاک،حمل و نقل)از 400 یورو تا 800 یورو در ماه
امکان خوابگاهبله
امکان بورسیهخیر
امکان کار قانونی دانشجوییبله - هفته ای 20 ساعت
محل هایی که دانشجو می تواند کار کندخوابگاه ،کتابخانه ،رستوران دانشگاه-شرکتهای خصوصی و ...
امکان اقامت پس از تحصیل در اتریشبله
دانشگاه هایی که درخواست به آنها ارائه می شودمتناسب با رشته متقاضی متفاوت است
حداقل معدل12(بیشتر به سایر مدارک بستگی دارد.)
مدرک تحصیلی مورد نیازمدرک کارشناسی در رشته مرتبط
مدرک زبان مورد نیازآیلتس آکادمیک 6 - IBT 80 - مدرک B2 آلمانی
محل هایی که میتوان در آزمون بین المللی شرکت کرد---
نیاز به ISIندارد
هزینه موسسه برای اخذ پذیرشبا توجه به تخیف های موسسه و با توجه به شرایط متقاضی متفاوت می باشد. حداقل ۱۲۰۰ یورو
نحوه دریافت حق ازحمه موسسهبا تضمین اخذ پذیرش (رجوع شود به قرارداد)
هزینه های متفرقه متقاضیهزینه ترجمه و تایید مدارک و هزینه درخواست به دانشگاه (application fee) بعهده متقاضی می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرشپس از عقد قرارداد با موسسه از طریق ایمیل برای متقاضی ارسال می شود.
فرم قرارداد---
تلفن تماس با موسسه02188376621
توضیحات خاصندارد

مقطع دکتری در اتریش

طول دوره حداقل 3 سال
زبان و هزینه تحصیل در اتریشآلمانی - رایگان
نوع دانشگاهرتبه ممتاز وزارت علوم –تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانی
زمان شروع تحصیل در اتریششهریور/ بهمن
بیمه در طول تحصیل دراتریشهر شش ماه 300 یورو
هزینه زندگی (خوراک ،پوشاک،حمل و نقل)از 400 یورو تا 800 یورو در ماه
امکان خوابگاهبله
امکان بورسیهبله
امکان کار قانونی دانشجوییبله - 20 ساعت در هفته
محل هایی که دانشجو می تواند کار کندخوابگاه ،کتابخانه ،رستوران دانشگاه-شرکتهای خصوصی و ...
امکان اقامت پس از تحصیل در اتریشبله
دانشگاه هایی که درخواست به آنها ارائه می شودمتناسب با رشته متقاضی متفاوت است
حداقل معدل12
مدرک تحصیلی مورد نیازکارشناسی ارشد در رشته مرتبط
مدرک زبان مورد نیازمدرک آیلتس آکادمیک 6.5 -یا IBT 85 - مدرک B1 آلمانی
محل هایی که میتوان در آزمون بین المللی شرکت کرد---
نیاز به ISIبله
هزینه موسسه برای اخذ پذیرشبا توجه به تخیف های موسسه و با توجه به شرایط متقاضی متفاوت می باشد. حداقل ۱۲۰۰ یورو
نحوه دریافت حق ازحمه موسسهبا تضمین اخذ پذیرش(رجوع شود به قرارداد)
هزینه های متفرقه متقاضیهزینه ترجمه و تایید مدارک و هزینه درخواست به دانشگاه (application fee) بعهده متقاضی می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرشپس از عقد قرارداد با موسسه از طریق ایمیل برای متقاضی ارسال می شود.
فرم قرارداد---
تلفن تماس با موسسه02188376621
توضیحات خاصندارد

تحصیل در اتریش میتواند آینده سازی مطمعن برای اهداف بلند مدت ما باشد با نگاهی به فارغ التحصیلان و موسس شرکت های بزرگ چند ملیتی را بنا کرده اند میتوان دریافت که تحصیل در دانشگاه های معتبر بهترین و مطمعن ترین راه برای ساختن آینده ای با ثبات می باشد.