بیست نکته درباره کسب و کار در آلمان

بیست نکته درباره کسب و کار در آلمان

بیست نکته درباره کسب و کار در آلمان

1 – آلمانی ها نسبت به ابهام و عدم اطمینان حس ناخوشایندی دارند

و مایلند پیش از اتخاذ هر تصمیمی، مساله را به دقت موشکافی کنند.

2 – برنامه ریزی ریشه ای و بلند مدت ، مقبول و ارزشمند است .

برنامه ریزی هایی از این دست به میزان قابل توجهی بر طرح ریزی آینده تاثیر دارند .
3 – جایگاه ارزشی هر فرد، مستقیما بر سطح دانش و صلاحیت فنی و ارتباط دارد .

بنابراین آلمانی ها به تحصیلات بسیار بها می دهند .
4 – به مجرد اتخاذ هر تصمیم، از همه انتظار می رود

بی قید و شرط آن را اجرا کنند،‌ فارغ از اینکه از ابتدا با آن تصمیم موافق یا مخالف بوده باشند .
5 – مدیر می بایست حوزه کاری خود را بشناسد و رهبری شفاف و صریحی از خود بروز دهد .

نظر به اهمیت فوق العاده جایگاه سلسله مراتبی ، به ندرت پیش می آید

علنا با مافوق خود معارضه کند .
6- بروز هیجانات عاطفی از قبیل خشم و نا امیدی،

در محیط کار نشانه ضعف و غیر حرفه ای گری قلمداد می شود.
7 -کارمندان انتظار دارند در مورد هر ماموریت کار خاص،

دستورالعمل های دقیق و روشن دریافت کنند؛ و سپس برای انجام وظایف به دور

از دخالت و بازرسی های هماهنگ نشده، آزادی عمل داشته باشند .
8 – روابط فیمابین رئیس مرئوسی تا حد بسیار زیادی خشک و رسمی به نظر می رسند .
9 – کاربری سیستم های تقدیر و پاداش دشوار است. از آلمانی ها انتظار می رود

وظایف خود را صحیح و حرفه ای انجام دهند .

از نقطه نظر آنها لزومی ندارد بازخورد مثبتی در قبال انجام وظیفه صورت گیرد .
10- شرکت های آلمانی ساختاری سلسله مراتبی و طبقه بندی شده دارند .

هر دپارتمان از پایگاه قدرت خود محافظت می کند

اگر میخواهید در آلمان زندگی و کار موفقی داشته باشید بیست نکته درباره کسب و کار در آلمان را فرا بگیرید

و اطلاعات می بایست از طریق کانال های مناسب جریان یابند .
11 – تنظیم و مدیریت تیم هایی که در طول خطوط سلسله مراتبی ایجاد می شوند،

دشوار است؛ چرا که با ساختار ها و قواعد معمول سازمانی در تعارض قرار می گیرند .
12 – در جلسات رسمی هستند، مگر آنکه دو نفر و چهره به چهره باشند .

13 –  آلمانی ها عموما با آمادگی قبلی کامل در جلسات حاضر می شوند

و همه آمار و ارقام لازم را در پرونده های همراه خود دارند .

حضور در جلسه ای بدون آمادگی قبلی بسیار غیر متعارف است .
14- واقعیت فدای سیاسی کاری و تسامح بین دو دیدگاه متعارض نمی شود.

مصالحه کاری نشانه ای از ضعف،‌ عدم اعتماد به نفس و ابهام قلمداد می شود .
15 – سکوت کردن به مراتب بهتر از اظهار نظر در حوزه های غیر تخصصی است .
16- اطلاعات داخلی در کانال های بالا به پایین بر مبنای لزوم یا عدم لزوم جریان می یابند .

انتظار می رود مدیران ارشد نسبت به دیگران اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند .
17- ارتباطات مکتوب، بر فرم شفاهی ارتباط تاثیر دارند .

از این رو حائز اهمیت است که اطلاعات، تصمیمات،‌ و … به شکل مکتوب ارائه شوند .
18 – شوخی در محیط کار عموما نابجا است .

به ویژه از شوخی در موقعیت های مهم و دشوار کاری بپرهیزید

19 – توجه به زمان بسیار حائز اهمیت است . خود را به گناه سرقت زمان آلوده نکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتی ربات *