اعزام دانشجو 2

اعزام دانشجو 2

اعزام دانشجو 2

امروزه بسیاری از افراد در سراسر دنیا گرایش به ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر جهان را دارند.

تحصیل در اروپا با رنکینگ عالی شامل شهریه دانشگاه کمی و حتی رایگان خواهد بود.

تمایل به تحصیل رایگان و استفاده از شرایط بسیار مناسب تحصیلی هدفیست که متقاضیان ویزای تحصیلی بسیار به

آن می اندیشند.

آیا شما هم مهاجرت تحصیلی به اروپا را مد نظر دارید؟ پیشنهاد مشاورین ما هم در  موسسه رهام 

تحصیل رایگان و در کشورهایی چون اتریش ، آلمان ،  فرانسه و اخذ تابعیت در این کشور ها می باشد.

 

اعزام دانشجو 2

دانشجوهایی

بحث پیشرو در باب نحوه ی چینش مدارک در ادامه مباحث تایید مدارک توسط سفارت آلمان می باشد که همانطور که عنوان شد از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

برای تایید مدارک ما نیاز به ارائه اصل مدارک، اصل ترجمه ها و نیز کپی های گرفته شده از اصل ترجمه ها داریم که در اینجا نحوه چینش هر کدام را به تفکیک شرح می دهیم.

اصل مدارک:

ترتیب چینش اصل مدارک بصورت زیر می باشد.

پاسپورت، امضا شده

اصل مدرک زبان

اصل مدرک دیپلم

اصل ریزنمرات سه سال دبیرستان

اصل مدرک پیش دانشگاهی

اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی

اصل گواهی قبولی کنکور

اصل مدرک دانشنامه

اصل ریز نمرات دانشگاه

دقت شود اولین مدرک شما پاسپورت و آخرین مدرک شما ریزنمرات دانشگاه می باشد.

 

 

اصل ترجمه ها:

ترتیب چینش اصل ترجمه ها بصورت زیر می باشد.

همانطور که در بالا و نحوه ی چینش اصل  مدارک مشاهده کردید ، مدارک باید از پایین ترین مقطع به بالاترین مقطع چیده شود.

هنگام ترجمه مدارک، بسته به درخواست شما از مترجم ، مدارک شما به سه صورت زیر به اصطلاح پلمپ و ترجمه میشود.

یک – در صورتی که ریز نمرات هرمقطع جدا و مدرک آن جدا توسط دارالترجمه پلمپ شده باشد ، چینش مدارک به صورت زیرمی  باشد:

اصل ترجمه دیپلم

اصل ترجمه ریزنمرات سه سال دبیرستان

اصل ترجمه مدرک پیش دانشگاهی

اصل ترجمه ریز نمرات پیش دانشگاهی

اصل ترجمه گواهی قبولی کنکور

اصل ترجمه مدرک دانشنامه

اصل ترجمه ریز نمرات دانشگاه

 

اعزام دانشجو 2

دو – در صورتی که ریزنمرات و مدارک هر مقطع با یکدیگر پلمپ شده باشند ، ترتیب چینش مدارک به صورت زیر میباشد:

اصل ترجمه ریز نمرات سه سال دبیرستان و مدرک دیپلم

اصل ترجمه ریز نمرات پیش دانشگاهی و مدرک پیش دانشگاهی

اصل ترجمه گواهی قبولی کنکور

اصل ترجمه ریز نمرات دانشگاه و مدرک دانشنامه

 

 

سه – در صورتی که ریزنمرات دبیرستان و مدرک دیپلم و ریز نمرات پیش دانشگاهی و مدرک پیش دانشگاهی با یکدیگر یک پلمپ و گواهی قبولی کنکور یک پلمپ و ریزنمرات دانشگاه و مدرک دانشنامه با یکدیگر یک پلمپ شده باشند، ترتیب چینش مدارک به صورت زیر می باشد.

پلمپ اصل ترجمه مدارک دبیرستان و پیش دانشگاهی

اصل ترجمه گواهی قبولی کنکور

پلمپ اصل ترجمه مدارک دانشگاه

هنگام چینش مدارک اولین مدرک پلمپ مدارک دبیرستان و پیش دانشگاهی و آخرین مدرک پلمپ مدارک دانشگاه می باشد.

 

چیدمان کپی ها:

پس ازگرفتن کپی به تعداد مورد نیاز از اصل ترجمه ها، هر مدرک را مطابق چینش اصل ترجمه آن بچینید . اکنون شما از هر مدرک به تعداد کافی کپی

دقیقا مطابق اصل ترجمه ها دارید.

 

حال بر اساس نوع پلمپ ترجمه های شما توسط دارالترجمه که در بالا توضیح داده شده، دقیقا مطابق نحوه چینش اصل ترجمه مدارک، کپی ها را بچینید.

حال شما دقیقا پنج دسته کپی چیده شده مطابق چینش اصل ترجمه ها دارید، اکنون بر روی هر کدام از این پنج سری ابتدا کپی مدرک زبان آلمانی

و سپس کپی پاسپورت امضا شده (کپی از صفحات دو و سه ویزا بر روی یک برگه آچار باشد) قرار دهید.

 

به این ترتیب اولین برگه هر سری از پنج سری کپی های شما ، کپی پاسپورت و آخرین مدرک ریز نمرات دانشگاه می باشد.

برای روشن شدن موضوع، بحث نحوه ی چینش مدارک را با ذکر یک مثال به پایان می رسانیم .

فرض کنید مدارک شما به صورت اول توسط دارالترجمه ترجمه و سپس پلمپ شده باشن.

حال پس از گرفتن کپی از اصل ترجمه ها ، کپی ترجمه هر پلمپ را دقیقا مطابق چینش برگه های پلمپ توسط دارالترجمه می چینیم.

حال مطابق نحوه چینش اصل مدارک کپی ها را میچینیم.

نحوه چینش در پایان به ترتیب زیر می باشد.

 

مدارک لازم

کپی پاسپورت امضا شده

کپی مدارک زبان آلمانی

کپی پلمپ اصل ترجمه دیپلم

کپی پلمپ اصل ترجمه ریزنمرات دبیرستان

کپی پامپ اصل ترجمه مدرک پیش دانشگاهی

کپی پلمپ اصل ترجمه ریز نمرات پیش دانشگاهی

کپی پلمپ گواهی قبولی در کنکور

کپی پلمپ مدرک دانشنامه

کپی پلمپ ریزنمرات دانشگاه

 

دقت شود در هر پلمپ علاوه بر ترجمه مدارک به صورت انگلیسی یا آلمانی، کپی اصل مدرک فارسی توسط مترجم قرار داده شده است.

توصیه میشود دقیقا مطابق پلمپ اصل ترجمه ها، از مدارک کپی گرفته شود ، در این صورت دیگر درگیر جایگاه قرارگیری کپی های فارسی از اصل مدارک نخواهید شد؛

چرا که همانطور که بیان شد در هر ترجمه کپی فارسی نیز قرار دارد و شما هنگامی که از کل پلمپ یک مدرک کپی میگیرید ، گویی از مدارک فارسی نیز کپی گرفته اید.

 

ذکر این نکته در پایان خالی از لطف نیست که دقت شود کپی های گرفته شده از مدارک قبل از تایید سفارت نیاز به برابراصل کردن توسط مترجم را ندارد و شما

صرفا نیاز به کپی عادی و معمولی از مدارک برای تایید توسط سفارت خواهید داشت.

اعزام دانشجو 2

دیدگاه ها بسته شده است