A list of latest
news and events


فوریه 19, 2017

چند شغل پردرآمد در آلمان

چند شغل پردرآمد در آلمان ?پزشکان: 80 درصد مسئولین بیمارستان ها درآمدی بین 125 تا 500 هزار یورو در سال دارند. 80 درصد مسئولین بخش، درآمدی […]
ژانویه 3, 2017

کالج زبان انگلیسی در آمریکا

اقامت اروپا گروه رهام با داشتن نمایندگی از چندین کالج زبان در کشور آمریکا میتواند برای متقاضیانی که زبان انگلیسی را در حد متوسط آشنا هستند در این کشور ثبت نام کالج زبان معتبر نموده و […]