A list of latest
news and events


ژوئن 25, 2017

پناهندگی در اتریش

پناهندگی در اتریش شرایط پناهندگی در اتریش چیست؟ برای پناهندگی در اتریش باید به کجا مراجعه کنیم؟ ایا سیستم حمایتی برای پناهندگان اتریشی وجود دارد؟ یکی […]
ژوئن 25, 2017

تحصیل اتریش

تحصیل اتریش   تحصیل در کشور اتریش،هزینه ی تحصیل در کشور اتریش، دانشگاههای کشور اتریش،شرایط تحصیل در کشور اتریش، هزینه ی زتدگی در کشور اتریش-مدارک مورد […]
ژوئن 25, 2017

اقامت در اتریش

اقامت در اتریش آیا قصد اقامت در اتریش دارید؟ ایا شرایط اقامت در اتریش را میدانید؟ ایا از راه های مهاجرت و اقامت در اتریش اگاهی […]
ژوئن 25, 2017

اخذ اقامت از طریق ازدواج در اتریش

اخذ اقامت از طریق ازدواج در اتریش ایا با کشور اتریش اشنایی دارید ؟ ایا  راه های اخذ اقامت از طریق ازدواج در اتریش را می شناسید ؟ اخذ […]