ثبت شرکت در آلمان

کشور آلمان که جزء سه قدرت اول اقتصادی دنیا محسوب می شود

سالهاست که به عنوان یکی از شرکای تجاری ایران مطرح می باشد .

و شرکتهای آلمانی و ایرانی همواره در سالهای گذشته مراودات خوبی با یکدیگر داشته اند.

اکنون و در این راستا فرصتی محدود برای صاحبان صنایع، کارآفرینان،

بازرگانان و متخصصان ایرانی فراهم گشته تا بتوانند در کشور آلمان شرکت خود را به ثبت برسانند.

 ثبت شرکت و اخذ اقامت در آلمان

ما می توانیم شما را راهنمایی کنیم تا این کار را انجام دهید.  به عبارت دیگر ما می توانیم:
به شما کمک نماییم  تا استراتژی فعالیت اقتصادی خود در آلمان را آماده نمایید.
با آماده شدن مدارک مورد نیاز، شرکت شما را تحت نام دلخواه شما در محل ثبت شرکتها در آلمان ثبت نماییم.

در انجام کارهای شرکت پس از تاسیس به شما مشاوره دهیم

و کارهای مالیاتی اداری و ترجمه ای شما را به درخواست شما انجام دهیم

و به شما برای دریافت اقامت کشور آلمان از طریق شرکت خودتان کمک نماییم.

ثبت شرکت در آلمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتی ربات *