بلو کارت آلمان

این کارت شرایط اقامت و کار را برای متخصصین خارجی در کشور آلمان فراهم می کند.

کارت آبی یک ویزای کاری قابل تمدید و قابل تغییر به اقامت دائم آلمان می باشد.

همچنین شرایط مهاجرت خانواده این افراد را به کشور آلمان فراهم می کند

و طبق قانون آلمان خانواده فرد دارنده کارت آبی حق کار و زندگی در آلمان

را به مدت اعتبار اجازه اقامت فرد دارنده کارت آبی در آلمان خواهند داشت.

321

بلو کارت آلمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتی ربات *