اقامت از طریق سرمایه گذاری

به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و منطقه شینگن،

مجارستان بین سی کشوری می باشد که بیشترین بازدید کنندگان را در دنیا دارد.

این کشور فرهنگی غنی و متنوع دارد

( از نظر تنوع در موسیقی  و فیلم تا تنوع در غذاها و ادبیات غنی است)

خدمات درمانی آن نیز پیشرفته است و در مرکز اروپا واقع شده است.

برنامه ویژه سرمایه گذاران که از این طریق اقامت دائم دریافت می کنند

نیز امتیازات بسیاری را در اختیار این افراد قرار می دهد.

شرایط

  • در این برنامه ضوابطی پیرامون ثروت خالص شخصی یا تجربه مدیریتی لحاظ شده است.

با این وجود، مقامات اداری مجارستان با درخواست کنندگان مصاحبه ای انجام خواهند داد

که به صورت تصادفی انتخاب می شوند.

  • در مدتی که فرد برای طی مراحل درخواست دادن تلاش می کند ،

فرد واسطه  و مقامات مجارستان استاندارهایی را جهت شناخت فرد سرمایه گذار

و جلوگیری از فرایندهای پولشویی رعایت می کنند.

به این دلیل، در مرحله دادن درخواست نامه، درخواست کنندگان اصلی

باید مجموعه ای از مدارک استاندارد را فراهم آورند

که منبع درآمد و جمع ثروت خالص شخصی آنان در آن مشخص باشد.

  • تمام درخواست کنندگان باید مطمئن باشند که سرمایه خود را

از طریق نمایندگی های رسمی که در کشور خاص آنان فعالیت می کنند، بدست آورده اند.

 

روند سرمایه گذاری

روند قانونی پذیرش سرمایه مستقیم خارجی در این برنامه شامل

خرید اوراق قرضه دولتی ویژه کشور مجارستان به ارزش 300000 یورو (سیصد هزار یورو)

در موعد مقرر  پنج سال می باشد. در موعد پرداخت،

سرمایه اصلی بدون بهره افزوده  به سرمایه گذار باز می گردد.

قانون حکم می کند که برنامه سرمایه گذاری جهت خرید اوراق قرضه توسط نمایندگی

این برنامه که مورد تایید مقامات مجارستان نیز می باشند ،

صورت گیرد. درعوض، نمایندگی نیز آن مبلغ را در دولت مجارستان

به شکل اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری خواهد کرد.

این معامله بنا بر یک قرارداد کتبی با شرکت مشخص شده انجام می شود

که باید در حیطه منطقه جغرافیایی محل زندگی درخواست کننده اصلی دارای مجوز باشد.

اوراق قرضه دولتی تنها به این برنامه اختصاص یافته است و قابل تجارت بصورت عمومی و در بازار ثانویه نمی باشد.

به محض اینکه سرمایه گذار از جهت امنیتی چک شد،

نمایندگی یک اظهارنامه غیرقابل فسخ فراهم می کند که گواه وجود

یک قرضه به ارزش اسمی سیصد هزار یورو و سررسید پنج ساله می باشد

و از محل بودجه دریافتی از سرمایه گذار در حدود  45 روزی که اجازه اقامت دائم وی صادر می شود ،

تامین شده است. علاوه بر هزینه سرمایه گذاری به میزان 300000 یورو،

درخواست کنندگان باید هزینه تمام مراحل رسیدگی و صدور ویزا را نیز

به میزان 55000 یورو تا 650000 یوروپرداخت کنند.

اقامت از طریق سرمایه گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتی ربات *