اقامت آلمان ، تحصیل در آلمان ، اقامت اروپا

شرایط درخواست اقامت :
متقاضی میبایست با ارائه مدرک معتبر ( نامه رسمی بانک از هر کشور ایران یا غیره ) ثابت کند

که دارای سرمایه نقدی به میزان قابل توجه میباشد.
لازم به توضیح است که احتیاج به انتقال هیچ سرمایه ای به آلمان نیست

و فقط جنبه اطمینان دولت آلمان جهت تامین هزینه های آتی متقاضی و خانواده اش میباشد.
ارائه طرح و برنامه تجاری یا صنعتی قابل قبول ، سودآور و قابل اجرا

در کشور آلمان ( در این زمینه شرکت ما توسط کارشناسان رسمی آلمانی خود،

شما را بخوبی یاری می کند و این مرحله جزء تعهدات این شرکت میباشد.)

Business Plan
شرایط دریافت اقامت دائم برای متقاضی و خانواده تحت تکفل ایشان میبایست

میزان کارکرد حساب بانکی و هزینه های متقاضی در کشور آلمان

از تاریخ ورود و آغاز فعالیت تجاری تا انتهای 3 سال آینده، 250.000 € یورو باشد .
کلیه هزینه های شخصی خود و خانواده و همچنین خریدها و هزینه های تجاری در آلمان

( کرایه منزل یا خرید خانه خوراک و پوشاک هزینه های کاری، حقوق ماهیانه مدیرعامل و . . .)

شامل آن 250.000 € یورو محسوب خواهد شد.

مراحل انجام کار :
1 – تکمیل و تحویل مدارک لازم متقاضی به شرکت ما جهت استعلام امنیتی از اتحادیه اروپا
2 – تشکیل پرونده از طریق گروه وکلا در آلمان و هماهنگی با وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه و دریافت تاییدیه و موافقت دولت آلمان نسبت به Business Plan و اجازه فعالیت تجاری برای متقاضی
3 – ارسال پرونده جهت تائید و استعلام اطلاعات ارسالی متقاضی به سفارت آلمان در کشور متقاضی
4 – تعیین وقت مصاحبه در سفارت و دریافت ویزای D برای فرد متقاضی و خانواده ایشان
5 – حضور در آلمان جهت دریافت اقامت یکساله و انجام مراحل ثبت شرکت
6 – بعد از گذشت یکسال و ارائه گزارش کاری شرکت ،

اقامت به مدت دو سال تمدید خواهد شد
7 – با پایان اقامت دو ساله و ارائه گزارش کاری مثبت در انتهای فعالیت سه ساله شرکت ،

به فرد متقاضی و خانواده ایشان اقامت دائم تعلق می گیرد
تذکر :مدت انجام مراحل کاری از زمان تشکیل پرونده تا تعیین وقت مصاحبه سفارت

جهت دریافت ویزا D ( اقامت )، از6 الی 8 ماه می باشد.

اقامت آلمان ، تحصیل در آلمان ، اقامت اروپا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتی ربات *